polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Urząd miasta Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy       
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
  Walory turystyczno-przyrodnicze
Gminy holenderskie
Instytucje w gminie
Ważne telefony
Sainte Genevieve des Bois
Spis gmin powiatu mikołowskiego
URZĄD MIASTA MIKOŁOWA

Rekreacja

Mikołów to wymarzone miejsce dla rekreacji. Rozległe obszary pól, łąk i lasów doskonale nadają się
do jazdy konnej, kolarstwa i długich spacerów. Głębokie i cieniste doliny potoków sąsiadują z nasłonecznionymi stokami wapiennych wzgórz. Botanicy znaleźli tu i opisali ponad 650 gatunków roślin naczyniowych.
W parkach i zadrzewieniach śródpolnych jest sporo sędziwych drzew o rozmiarach pomnikowych. Przyrodnicy doceniając walory ekologiczne obszaru położonego w pobliżu Mikołowa - Mokrego zaprojektowali tu obiekt wyjątkowy w skali całej Polski. Na kilkuset hektarach zróżnicowanych terenów ma powstać Górnośląski Ogród Botaniczny.


Turystyka

Mikołów z wielu względów wart jest specjalnych odwiedzin, a jadąc w Beskidy, do Pszczyny czy
do Cieszyna trzeba tu koniecznie wstąpić, by przejść się malowniczymi uliczkami starówki i poznać zabytki tego miasteczka.
Szczególnie interesujące są obiekty sakralne. Uwagę zwraca spokojna bryła starego kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha z końca XVI wieku, przed którym stoi rzeźba św. Jana Nepomucena. Nowy kościół Św. Wojciecha został zbudowany w latach 1843-61 w stylu neoromańskim przez Spaldinga z Gliwic i Beetza z Pszczyny; w jego wnętrzach wiszą obrazy - Stacje Drogi Krzyżowej namalowane przez Jana Bochenka w 1868 r.; są tu piękne witraże i cenne organy. Kościół Św. Jana (ewangelicko - augsburski) zbudowany został w stylu neogotyckim w połowie XIX wieku. Wewnątrz znajduje się ambona autorstwa prof. Kissa z Berlina z płaskorzeźbą przedstawiającą reformatorów kościoła luterańskiego i kalwińskiego.
W uliczkach starówki można spotkać kilka interesujących kamieniczek, w samym zaś rynku stoi budynek nowego ratusza (1870), obecnie siedziba Urzędu Miejskiego.
Warto też wybrać się na przejażdżkę po okolicy. W Borowej Wsi stoi piękny drewniany kościół
Św. Mikołaja z 1640 roku o zrębowym układzie ściennym i barokowym ołtarzu głównym. Koniecznie trzeba zobaczyć drewniany kościół św. Piotra i Pawła (Paniowy) z 1757 roku z otaczającym go zabytkowym cmentarzem oraz murowany kościół św. Wawrzyńca (Mokre) w stylu późnogotyckim z końca XVI wieku.
W mieście istnieje kilka dobrach restauracji i kawiarni, w których można odpocząć i zjeść smaczny posiłek. W najbliższym czasie zostaną udostępnione gościom pokoje w Domu Turysty; planuje się zorganizowanie sieci kwater prywatnych dla chętnych na nocleg. Gospodarzom miasta i jego mieszkańcom zależy, aby goście dostrzegli w Mikołowie nie tylko jego zabytkowe walory, lecz także przykład dobrego gospodarowania.


Handel i rzemiosło

Tradycje handlowe miasta sięgają początków jego istnienia. Handel był tutaj naturalną konsekwencją połączenia Mikołowa w węźle ważnych dróg między Krakowem i Wrocławiem na szlaku handlu lewantyńskiego między Egiptem i dalekimi Indiami, a krajami skandynawskimi. Jego znaczenie zmalało w XV w. Po odkryciu drogi morskiej do Indii, lecz z kolei usytuowanie blisko granicy państwowej dawało Mikołowiczanom możliwości pośredniczenia w handlu. Z kopalń Wieliczki i Bochni przewożono sól, zboże
i bydło z Ukrainy, Podola, Wołynia i Małopolski trafiało tymi drogami do krajów niemieckich. Trzeba przyznać, że właśnie nadano prawa do urządzania targów tygodniowych i jarmarków. Mikołów stracił znaczenie pod zaborem pruskim, kiedy nałożono wysokie cła na towary importowane.
Do dziś utrzymał się tutaj zwyczaj urządzania dwa razy w tygodniu targów, na których prócz produktów od okolicznych rolników zakupić można współczesne wyroby ze wschodu i zachodu. Targi zmieniały swój wyraz, władze miasta planują więc wybudowanie nowoczesnego centrum targowo - handlowego.
Również rzemiosło było od najdawniejszych lat ważnym czynnikiem rozwoju i organizacji miasta - znajduje to potwierdzenie w archiwaliach od 1287 r. Największe tradycje mają dziedziny związane z życiem codziennym mieszkańców Mikołowa - piekarstwo i masarstwo, a także szewstwo, stolarstwo i krawiectwo.

Przemysł

W 1394 roku założono w okolicach Mikołowa pierwszą kuźnię żelazną czyli hutę. To były początki przemysłu. Z czasem ilość kuźnic rosła i zaczęto w nich używać węgla kamiennego. W 1740 roku przystąpiono do kopania węgla kamiennego w okolicy Murcek. Wszystko to jednak odbywało się na niewielką skalę, choć wywierało korzystny wpływ na życie gospodarcze tego regionu. W XIX wieku zaczęły powstawać w Mikołowie większe przedsiębiorstwa przemysłowe. Pierwszym była tzw. "Łyżkownia" (1840), a następnie huty: "Maria Ludwika" (1842), "Walter" (1856), "Mikołowska" (1857), wreszcie w 1863 założono fabrykę papieru. Jednak wielki boom gospodarczy z przełomu XIX i XX wieku, który ogarnął Górny Śląsk, ominął miasto - Mikołów znalazł się poza jego centrum. Większe znaczenie miała Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa, gdzie prowadzono badania dla potrzeb górnictwa. Jest ona czynna do dnia dzisiejszego.
Mikołów to dzisiaj kilka dużych zakładów pracy : Wiromet SA, GK Mifama SA, Fabryka Palenisk Mechanicznych SA, Mikołowskie Zakłady Papiernicze, Mimet S.A., ALSTOM T&D TRANSFORMERS Ltd. , OKF Ltd. , Elektrobudowa S.A. oraz ponad 2 800 różnych innych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Miasta w Mikołowie. Bardzo dobrze są rozwinięte usługi medyczne, rachunkowe, pośrednictwa nieruchomości, handlowe.
W ostatnim czasie w dziedzinie handlu udało się w Mikołowie doprowadzić do wybudowania hipermarketu AUCHAN w ramach koncernu - AUCHAN- Polska.
Do ciekawostek gospodarczych można zaliczyć firmy o nietypowym profilu produkcji: Korporacja POLKO ( transport pneumatyczny), Gel Rota Form sc ( osprzęt dla rybołówstwa, formowanie metodą rotacyjną), Spyra Primo (szeroki asortyment rur), Hydac Ltd. (hydraulika - elementy starowania i napędów), WELGING ALLOYS POLAND (napawanie stopami trudnościeralnymi elementów maszyn)


ZARYS BUDOWY SZLAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW.


W czwartym kwartale 1999r. z inicjatywy Starosty mikołowskiego Eugeniusza Wycisły miało miejsce spotkanie inicjatywne przedstawicieli pięciu gmin powiatu, ŚZGiP oraz specjalistów projektowania i budowy tras rowerowych w celu opracowania koncepcji rozwoju alternatywnych środków komunikacji. Spotkanie takie odbywały się jeszcze wielokrotnie. Efektem ich była próba wspólnego , pod patronatem Starosty, wystąpienia do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie takiej inwestycji. Niestety konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Katowicach został unieważniony i musieliśmy całą procedurę rozpoczynać od początku ale tym razem w ramach indywidualnych zgłoszeń.
W międzyczasie w dniu 17 stycznia 2000r. Zarząd Miasta Mikołów dokonał zlecenia wykonania dokumentacji pięciu tras rowerowych na terenie gminy Mikołów. Zadanie to zostało ostatecznie zakończone 30 sierpnia 2000r. (uzyskanie koniecznych pozwoleń), przy czym główne założenia były już ukończone w marcu roku 2000. Po zakończeniu opracowywania tras rowerowych część mieszkańców odwołała swoje uprzednie zapewnienia o możliwości prowadzenia tras rowerowych przez drogi będące ich własnością , w związku z czym konieczne były w przypadku czterech projektów drobne korekty tras , a piąty projekt (trasa Nr 43-190.11) musiał zostać odłożony. Koszy wykonania tych dokumentacji to 10.000,00 zł, w całości poniesione przez Urząd Miasta Mikołów. W trzecim kwartale 2000r. wystąpiliśmy do WFOŚiGW w Katowicach
z indywidualnym wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w wysokości 41.290,00 zł, sami mając już wykonanie dokumentacji za 10.000,00 zł i zabezpieczone dalsze 61.890,00 zł. ostateczną umowę podpisaliśmy w dniu 5 września 2000r. Po podpisaniu umowy okazało się , iż zgodnie z wytypowaną najkorzystniejszą ofertą przetargową czas wykonania zadania nie może być krótszy niż 22 kwietnia 2001r. w związku z powyższym wystąpiliśmy do WFOŚiGW w Katowicach o aneks terminowy, który uzyskaliśmy.
Zadanie było realizowane z drobnymi przerwami przez cały początek roku 2001, z tym że malowanie znaków na drogach musiało poczekać do czasu aż pogoda ustabilizuje się na poziomie 15-20oC (względy technologiczne). W trakcie realizacji zadania były dokonywane częściowe odbiory tras. Ostateczny odbiór został dokonany 8 maja 2001r. w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta, Policji, Starostwa Powiatowego i Wykonawcy. Zostały sporządzone; protokół odbioru robót i dokumentacja fotograficzna, przekazano również do WFOŚiGW w Katowicach ostatnie rozliczenie faktury.
W sumie zrealizowano cztery obiekty tzw. małej architektury , czterysta znaków R-1, trzydzieścicztery znaki R-3, siedemnaście tablic informacyjnych, trzy tablice edukacyjne. Pomimo dokonywanych dwukrotnych zmian trasy (o czym informowano WFOŚiGW w Katowicach , i na co uzyskano zgodę) łączna długość wykonanych trasy wynosi około 27 km.


Zrealizowane do tej pory trasy to :
- trasa 43.190-08 łącząca sołectwo Paniowy z sołectwem Mokre i dalej biegnąca do południowych granic gminy Mikołów (połączenie z Łaziskami Górnymi)
- trasa 43.190-09 stanowiąca osnowę przyszłych tras rowerowych i ścieżek dydaktycznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego powstającego na terenach sołectwa Mokre
- trasa 43.190-10 łącząca sołectwo Śmiłowice poprzez dzielnicę Kamionka z Katowicami w okolicach kąpieliska Starganiec
- trasa 43.190-12 łącząca centrum Mikołowa z sołectwem Mokre , które na dzień dzisiejszy stanowi punk centralny łączący trasy 43.190-08, 43.190-09 oraz 43.190-12


W bieżącym roku (2001) planujemy jeszcze ukończyć projektowanie trasy biegnącej
z dzielnicy Kamionka przez dzielnicę Gniotek aż do centrum Mikołowa. W ten sposób uda nam się zamknąć koło tras rowerowych wokół naszej gminy.


Kolejnymi etapami będzie włączenie w ten podstawowy ciąg szlaków rowerowych sołectw Bujaków i Borowa Wieś oraz połączenie się z Rudą Śląską, Wyrami, Tychami, Orzeszem i jeszcze jedną trasą z Katowicami. W dalszej przyszłości będziemy się starać wydzielić w ramach ruchu drogowego, tak na terenie samego Miasta Mikołów, jak i poszczególnych sołectw i dzielnic, pasów jezdni przeznaczonych tylko dla rowerzystów. Jest to jednak zadanie i trudne technicznie, ze względu na już istniejące drogi mające określone parametry nie zawsze pozwalające bezpośrednio na taki podział , jaki i ze względu na bardzo duże koszty tych prac.©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP