polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Historia i tradycje Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy       
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
  Historia i tradycje

Nazwa miasta pochodzi od imienia Mikołaj. Nosił to imię zapewne któryś z dziedziców miasta pospolicie zwany Mikułą, co tłumaczy pierwotne brzmienie nazwy "Mikułów". Utrzymało się ono do początków XIX wieku. Ostatni raz występuje ta forma w księgach kościelnych w 1824 r. Miejsce starej nazwy zajęła obecna - Mikołów.


Wiek XIII - z 1222 r. pochodzi pierwsza wzmianka historyczna o Mikołowie i zawiera ją dokument, w którym kasztelan mikołowski Andrzej podpisał dokument wystawiony przez księcia Kazimierza opolskiego nadający przywileje biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi. Wiadomość ta wyjaśnia, że ówczesny Mikołów był grodem i siedzibą kasztelana. Jako siedziba kasztelana Mikołów był osadą warowna, posiadającą gród i fortyfikacje.


Wiek XIV - na rok 1334 datowany jest dokument potwierdzający przejście mikołowskiej parafii
z dekanatu sławkowskiego do bytomskiego. Pierwsza połowa tego wieku obfitowała w klęski" nieurodzaje, przewlekłe i ostre zimy, głód, zarazę. Szczególnie groźna okazała się epidemia z lat 1349 - 1350, zwana czarną śmiercią. W Mikołowie padła jej ofiarą jedna trzecia ludności.


Wiek XV - to stulecie nie pozostawiło po sobie zbyt wiele śladów w dokumentach historycznych.


W 1408 miała miejsce sroga zima w latach 1433 - 1443 zanotowano trzęsienia ziemi.


Wiek XVI - w połowie tego stulecia Mikołów otrzymał w miejsce uprzednio obowiązującego prawa raciborskiego pszczyńskie prawo miejskie. Prawo pszczyńskie nadał miasta ówczesny jego właściciel - Jan Turzo. Dokument z 27 lipca 1547 r. potwierdził w 1563 r. nowy właściciel Mikołowa - Stanisław Promnic.


Od połowy XVI wieku miasto miało prawo urządzania raz w tygodniu targów i dwa razy w roku jarmarków. Miasto weszło też w posiadania browaru, dużych pastwisk, zwanych Skotnicą, trzech młynów i kilku stawów prywatnych. Z tytułu posiadanego majątku miasto musiało płacić czynsz.


Wiek XVII - w połowie stulecia sytuację Mikołowa pogorszył niszczący pożar. Pod sam koniec wieku pożar ten się powtórzył. W związku z zaistniałymi zniszczeniami, Mikołów uzyskał uprawnienia do czterech jarmarków w ciągu roku. Obok działań wojennych i pożarów gospodarczemu i ludnościowemu rozwojowi Mikołowa nie sprzyjały nawiedzające kraj zarazy.


Wiek XVIII - w drugiej połowie tego wieku najbliższe okolice stały się terenem ostrych wystąpień chłopskich. W 1766 r. chłopi odmówili odrabiania pańszczyzny, ale oddziały wojskowe szybko przywróciły spokój. W latach 1713 - 15 miasto przeżyło klęskę głodu niosącą ze sobą przeróżne epidemie. Dodatkowo


w 1715 miasto nawiedziło trzęsienie ziemi. W roku 1760 po raz pierwszy w dokumentach pojawia się nazwa
w obecnym brzmieniu : Mikołów. W 1767 r. władze pruskie nakazały prowadzić księgi kościelne w języku niemieckim. Zakazywały też studiowania młodzieży śląskiej w szkołach zagranicznych (polskich), pielgrzymowania do zagranicznych miejsc pielgrzymkowych, zawierania małżeństw, dopóki nowożeńcy nie nauczą się języka niemieckiego. 20 maja 1794 r. nie notowana dotąd klęska pożaru pochłonęła 22 domy stojące na Rynku, ocalało jedynie 6. Spłonął też Ratusz wraz z dokumentami historycznymi.


Wiek XIX - rozruchy i bunty chłopskie w 1811 r. przeciw dziedzicom objęły także Mikołów. W 1820 r. wybrukowano Rynek, był to pierwszy bruk w mieście. W 1845 r. Tomasz Nowacki założył w Mikołowie pierwszą na Górnym Śląsku polską drukarnię. Rok 1870 był początkiem budowy stojącego do dziś Ratusza. Pierwsze posiedzenie rady miejskiej w nowym budynku zwołano 16 sierpnia 1872 r.


Wiek XX - w początkach tego wieku cała niemiecka polityka oświatowa na Górnym Śląsku kształtowała się pod kątem widzenia germanizacji, a nie potrzeb kulturalno - oświatowych ludności.
W drastycznej formie było to realizowane na terenie Mikołowa. Najważniejszym wydarzeniem była więc obrona polskości. Na całym Śląsku działano z myślą i nadzieją o szybkim połączeniu z niepodległą Polską. Stąd bardzo liczny udział mikołowian w trzech powstaniach śląskich. Ostateczne przywrócenie Mikołowa Polsce nastąpiło 29 czerwca 1922 r.
W okresie międzywojennym Mikołów rozrósł się, rozbudował. Do prawidłowego stanu doprowadzono ulice i bruki miejskie, zmodernizowano i rozbudowano miejskie przedsiębiorstwa. Niestety, już 1 września 1939 r. Mikołów znalazł się w strefie działań frontowych. Brutalne represje okupanta wobec mieszkańców miasta nie załamały ich postawy. 27 stycznia 1945 r. 91 samodzielna brygada czołgów ciężkich wkroczyła do Mikołowa. To manewry wojsk radzieckich, czołgi oraz eskadry samolotów zmusiły wojska hitlerowskie do wycofania się.


Dzięki dużej aktywności społecznej szybko zaczął postępować proces odradzania się życia politycznego, kulturalno - oświatowego.


Dziś miasto zachowuje swój tradycyjny charakter, systematycznie rozwija, proponuje różnorodną ofertę inwestycyjną, współpracuje z partnerami zagranicznymi.©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP