polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Gospodarka Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy       
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
  Gospodarka
Budownictwo mieszkaniowe

Główne kierunki rozwoju

Mikołów cieszy się sporym zainteresowaniem dużych inwestorów spoza miasta. W roku 2001 została zakończona, w pobliżu skrzyżowania tras z Katowic do Wisły i Tychów do Gliwic, budowa olbrzymiego centrum handlowo - usługowego AUCHAN. Na powierzchni ponad 14 hektarów, wybudowany został hipermarket oraz galeria mniejszych sklepów, oddziały banków i punkty gastronomiczne oraz zespół magazynów. W centrum, między ulicami Młyńską i Pszczyńską, w ciągu najbliższych kilku lat powstanie kompleks budynków biurowych i usługowo --handlowych, a także hotel, supermarket, podziemne parkingi oraz stacja benzynowa. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wyniesie około 16 000 m2. Pierwsze budynki zostały już wzniesione jeszcze w tym roku, całość zostanie oddana do użytku za 2 - 3 lata.Mikołów to dzisiaj kilka dużych zakładów pracy : Wiromet SA, GK Mifama SA, Fabryka Palenisk Mechanicznych SA, Mikołowskie Zakłady Papiernicze, Mimet S.A., ALSTOM T&D TRANSFORMERS Ltd. , OKF Ltd. , Elektrobudowa S.A. oraz ponad 2 800 różnych innych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Miasta w Mikołowie. Bardzo dobrze są rozwinięte usługi medyczne, rachunkowe, pośrednictwa nieruchomości, handlowe. W ostatnim czasie w dziedzinie handlu udało się w Mikołowie doprowadzić do wybudowania hipermarketu AUCHAN w ramach koncernu - AUCHAN- Polska. Do ciekawostek gospodarczych można zaliczyć firmy o nietypowym profilu produkcji: Korporacja POLKO ( transport pneumatyczny), Gel Rota Form sc ( osprzęt dla rybołówstwa, formowanie metodą rotacyjną), Spyra Primo (szeroki asortyment rur), Hydac Ltd. (hydraulika - elementy starowania i napędów), WELGING ALLOYS POLAND (napawanie stopami trudnościeralnymi elementów maszyn)

Kierunki porządanych inwestycji :

Na dzień dzisiejszy Urząd Miasta Mikołowa jest zainteresowany nowymi inwestycjami o charakterze hotelarskim, mieszkaniowym oraz produkcją w tzw. zaawansowanej technologii.

Ogólne wiadomości o mieście

Mikołów leży na przecięciu dwóch ważnych dla Polski południowej szlakach komunikacyjnych: nr 93
z Katowic do Wisły i Cieszyna oraz nr 92 z Gliwic do Tych. Od centrum Katowic dzieli Mikołów jedynie 15 kilometrów. W pobliżu miasta projektowane są autostrady A1 i A4.
Na obszarze 80,87 km2 zamieszkuje około 38,5 tysiąca osób.
Mikołów jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska. Rok 1222 jest datą pierwszej wzmianki
o mieście.
Przemysł na terenie gminy ma charakter różnorodny - od zakładów zatrudniających powyżej 1000 osób, po niewielkie firmy rodzinne, których liczba sięga około 3 tysięcy. Niezależnie od tego mikołowskie firmy współpracują z wieloma europejskimi partnerami, tworząc joint venture lub będąc ich filiami.
Większość dużych zakładów została już sprywatyzowana. Cztery mikołowskie firmy są prywatyzowane w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, co plasuje Mikołów na pierwszym miejscu w rankingu
wg parametru ilości firm / 1000 mieszkańców.
Mikołów jest siedzibą wielu instytucji. Mikołów posiada również duże znaczenie jako centrum kulturalne regionu. Samorząd miasta organizuje dla podniesienia atrakcyjności i serdecznej atmosfery
w Mikołowie wiele tradycyjnych już imprez, z których wymienić należy trzy, o największym prestiżu: "Mikołowskie Dni Muzyki", festiwal muzyczny goszczący najznamienitszych muzyków z kraju; oraz plener malarski "Impresje Mikołowskie", w którym udział bierze ścisła czołówka polskich artystów plastyków oraz Maj Poetycki - impreza o charakterze spotkań autorskich: literatów, filozofów, naukowców.
W roku 1997 obie imprezy odbyły się po raz siódmy.
Kontakty zagraniczne trwają o wiele dłużej. Od 1981 kontakty z holenderskim Beuningen, od 1991
z czeskimi Klimkowicami i francuskim Sainte Genevieve des Bois, od 1993 ze słowacką Ilavą. Współpraca miast to przede wszystkim wymiana doświadczeń w zarządzaniu, wzajemny udział w imprezach kulturalnych
i sportowych, wymiana wakacyjna grup młodzieżowych, a także pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów gospodarczych.


Czytając monografię Mikołowa trudno się oprzeć wrażeniu, że nie ma chyba na Śląsku drugiego takiego miasta, które na przestrzeni dzieją byłoby miejscem tylu kataklizmów co Mikołów. Od częstych
w przeszłości gigantycznych pożarów, wojen, niezwykle surowych zim i epidemii aż po... trzęsienia ziemi
i inwazję szrańczy. Mimo tych przeciwności losu miasto odradzało się jak feniks z popiołów, stając się ważnym ośrodkiem handlowym, przemysłowym i kulturalnym. Pierwsza, historyczna wzmianka dotycząca Mikołowa pojawiła się w dokumencie z 1222 roku, co stawia to miasto w rzędzie najstarszych miejscowości Śląska.
W 1547 roku Mikołów uzyskał prawa miejskie. W 1770 roku powstała pierwsza na tym terenie kopalnia węgla. W kolejnym stuleciu szybko rozwija się przemysł i do miasta dociera kolej żelazna. 29 czerwca 1922 roku,
po trzech powstaniach śląskich, Mikołów powraca do Polski. W okresie międzywojennym powstaje tu pierwsza w Polsce kopalnia doświadczalna, która do dziś pełni funkcję poligonu badawczego. Dzięki reformie samorządowej, Mikołów 1.01.1999 roku uzyskał status miasta powiatowego.


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP