polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Urząd miasta Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy       
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
  URZĄD MIASTA MIKOŁOWA
Walory turystyczno-przyrodnicze
Gminy holenderskie
Instytucje w gminie
Ważne telefony
Sainte Genevieve des Bois
Spis gmin powiatu mikołowskiego

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

URZĄD MIASTA Centrala / Info tel:32 48 500

Rynek 16, PL - 43-190 MIKOŁÓW Telefax tel: 32 48 400
WWW http://mikolow.um.gov.pl E-mail um@mikolow.um.gov.pl


BURMISTRZ MIKOŁOWA

Burmistrz pok. 36  32 48 505
I. Zastępca – ds. obywatelskich, pok. 37 ... tel:32 48 508
II. Zastępca – ds. technicznych, pok. 39 ... tel: 32 48 508
Sekretarz Miasta pok. 33 ... tel: 32 48 505
Skarbnik Miasta pok. 32 ... tel: 32 48 502

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Przewodniczący Rady Miejskiej pok. 12 ... tel: 32 48 512
Biuro Rady Miejskiej pok. 10 i 11 ... tel: 32 48 511

URZĄD MIASTA MIKOŁOWA

Wydział Zarządzania Kryzysowego ... tel: 32 48 551
Wydział Gospodarki Komunalnej
czystość i bezdomne zwierzęta ... tel: 32 48 571
transport zbiorowy ... tel: 32 48 572
inwestycje ... tel:32 48 575
zarządzanie drogami gminnymi ... tel: 32 48 578
oświetlenie ulic ... tel: 32 48 478
sieci wodociągowe i kanalizacyjne ... tel:32 48 479
Referat Budownictwa ... tel: 32 48 472
Referat Ochrony Środowiska ... tel: 32 48 476
szkody górnicze ... tel: 32 48 475
Referat Lokalowy ... tel: 32 48 557 i 32 48 558
Wydział Gospodarki Mieniem
gospodarka nieruchomościami ... tel: 32 48 561 / 566 / 567
geodezja ... tel:32 48 563
zagospodarowanie przestrzenne ... tel: 32 48 564
Ewidencja Działalności Gospodarczej ... tel: 32 48 453 i 32 48 454
zezwolenia na sprzedaż alkoholu ... tel: 32 48 452
Zamówienia Publiczne ... tel: 32 48 405 i 32 48 406

Archiwum (dysponuje tylko aktami pracowników Urzędu Miasta, dawnych: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółdzielni „KOSBUD” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „JODŁOWA”)  32 48 410

Kancelaria ... tel: 32 48 404
Wydział Finansowy – Naczelnik ... tel: 32 48 430
Referat Księgowości Budżetowej ... tel: 32 48 535 ÷ 538
Referat Planowania i Kontroli Budżetu ... tel: 32 48 531
Referat Podatków Lokalnych Kierownik ... tel: 32 48 532
KSIĘGOWOŚĆ – informacje o wpłatach i upomnieniach
podatek od nieruchomości ... tel: 32 48 431 i 32 48 432
podatek od środków transportu ... tel: 32 48 433
podatek rolny i od posiadania psów ... tel: 32 48 434
pod. od nieruchomości – osoby prawne ... tel: 32 48 438
WYMIAR PODATKÓW – korekty naliczeń i deklaracji
podatek od nieruchomości ... tel: 32 48 436 i 32 48 437
podatek od środków transportu ... tel: 32 48 433
podatek rolny i od posiadania psów ... tel: 32 48 434
pod. od nieruchomości – osoby prawne ... tel: 32 48 438
Zesp. ds. Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej ... tel: 32 48 463
Referat Kultury i Sportu organizacja imprez ... tel: 32 48 541
Miejski Konserwator Zabytków ... tel: 32 48 544
Biura Urzędu Miejskiego mieszczące się poza budynkiem ratusza
Urząd Stanu Cywilnego ul. K. Miarki 15 ... tel: 226 20 13
Wydział Spraw Obywatelskich – ul. K. Miarki 15, ... tel: 226 62 64
Ref. Dodatków Mieszkaniowych - ul. K. Miarki 15, ... tel: 32 48 500
Ref. Oświaty, Kultury i Sportu, Rynek 19 ... tel: 226 08 92
Straż Miejska ul. Karola Miarki 16 ... tel: 226 02 91
Stanow. ds. Przeciwdz. Uzależn. ul. Krawczyka 18 ... tel: 226 41 76

STAROSTWO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

ul. Żwirki i Wigury 4, informacja ... tel: 32 48 100
sekretariat tel: 32 48 122
Referat Spraw Obywatelskich ... tel: 32 48 123
Wydz. Komunikacji – rejestracja pojazdów ... tel: 32 48 114
32 48 128 i 32 48 130
– prawa jazdy ... tel: 32 48 124 i 32 48 126
Rzecznik Praw Konsumentów ... tel: 32 48 142
Wydz. Architektury ... tel: 32 48 138 i 32 48 140
Wydz. Geodezji i Kartografii ... tel: 32 48 121
Wydz. Ochrony Środowiska ... tel: 32 48 134
Wydz. Zarządzania Kryzysowego ... tel: 32 48 157
Biuro Rady Powiatu ... tel: 32 48 173

SAMORZĄDOWE ZAKŁ. i JEDN. BUDŻETOWE

MIEJSKI DOM KULTURY, Rynek 19 ... tel: 226 21 47
GAZETA MIKOŁOWSKA, MDK, Rynek 19 ... tel: 226 36 15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBL., Rynek 20 ... tel: 226 25 50
INSTYTUT MIKOŁOWSKI., 1 Maja 8 / 5 ... tel: 738 07 55
ZARZĄD SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI MIKOŁOWSKICH ul. K.Miarki 9 ... tel: 226 20 54 i 226 01 69
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. K. Miarki 15 ... tel: 226 22 27 i 226 30 65
DOM DZIENNEGO POBYTU ul.Konstytucji 3 Maja 12 ... tel: 226 00 90
OŚRODEK OPIEKI nad DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ ul. Konstytucji 3 Maja 18 ... tel: 226 54 82
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ ul. Krawczyka 16 ... tel: 226 24 33 i 226 27 18
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Krawczyka 21 ... tel: 226 25 51 i 226 03 10
- usługi pogrzebowe, ul. Okrzei 14 tel: 738 07 30
 

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

100% UDZIAŁU MIASTA MIKOŁOWA

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.Rynek 16 ... tel: 0607 099 550
ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ sp. z o.o. ul. Waryńskiego 13 ... tel: 218 05 60


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP