polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Urząd miasta Sobota - 20 pazdziernika 2018 Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Daleko trudniej ukochać niewolnika, niż pisać o zniesieniu niewoli" - Adam Mickiewicz  
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
  Gminy holenderskie
Walory turystyczno-przyrodnicze
Instytucje w gminie
Ważne telefony
Sainte Genevieve des Bois
Spis gmin powiatu mikołowskiego
URZĄD MIASTA MIKOŁOWA

Zarys współpracy Mikołowa z gminami holenderskimi na przełomie lat 1981-2001

Początki kontaktów Mikołowa z holenderską gminą Beuningen sięgają roku 1981. 1200 km dzielące obydwie gminy od siebie, to dużo niewiele jednak w porównaniu z dwudziestoletnią przyjaźnią, która je łączy.Kontakty zawiązały się dzięki holenderskiej inicjatywie udzielenia pomocy charytatywnej dla Polski w trudnych czasach lat 80-tych. W roku 1981 przybył do Mikołowa pierwszy transport z pomocą dla dzieci i rodzin niezamożnych. Przez kolejne lata kontakty umacniały się i dojrzewały do ich sformalizowania w postaci konwencji partnerskiej.

W listopadzie 1991 roku, w Beuningen, przedstawiciele obydwu gmin podpisali umowę o współpracy. Do dokumentu strona holenderska "załączyła" wtedy komputery dla Urzędu Miasta oraz bojowy wóz straży pożarnej - magirus.Tradycją stało się, że mikołowskie dzieci z rodzin ubogich corocznie otrzymują paczki, a grupa kilkunastu z nich wyjeżdża na wakacje do Holandii, organizowane w domach rodzin z Beuningen.
Rokrocznie również żeńska drużyna sportowa z LO im K. Miarki w Mikołowie zapraszana jest - i bierze udział - w słynnym marszu czterodniowym (4x40km) organizowanym w sąsiednim Nijmegen.

Począwszy od 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy miał miejsce Plener Malarski - Impresje Mikołowskie, do Mikołowa zapraszani są artyści z Beuningen. Od tego czasu przedstawiciele Holandii są zawsze obecni podczas - dziś znanego już w całym kraju i poza jego granicami - spotkaniu "ludzi sztuki". Coroczny dorobek pleneru to około 50 obrazów namalowanych przez artystów, wśród których obecne są nazwiska m. in. Jerzego Dudy-Gracza, Franciszka Starowiejskiego, Franciszka Maśluszczaka, Henryka Wańka, Renaty Bonczar, a ze strony holenderskiej Janos Bittenbinder, Cora Sijtsema oraz corocznie Piet Snallaars, który jest okazywany na poplenerowych wystawach za granicą również
w Beuningen.

W lutym 1997 roku podjęto próby nawiązania kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej. Przedstawiciele referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta, Agencji Inicjatyw Lokalnych wtedy jeszcze PPM "WEKTOR" wspólnie z przedstawicielami gminy partnerskiej przeprowadzili rozmowy w Beuningen - celem podjęcia współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i holenderskimi. Postanowiono stworzyć bazę informacji o firmach aktywnie poszukujących partnerów gospodarczych za granicą. Efektem tej współpracy było zgłoszenie się w 1999 roku do Urzędu Miasta w Mikołowie przedstawicieli holenderskiej grupy DAGIN zajmującej się m.in. działalnością developerską i zaoferowanie nam współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu TBS-Mikołów.

W wrześniu 1997r.do Beuningen zaprosiło na 3 tygodniową praktykę Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM Mikołów. Celem praktyki była obserwacja sposobu pracy i doświadczeń holenderskich w dziedzinie inwestycji komunalnych i planowania przestrzennego.

W sierpniu 1997 roku złożono wniosek w KIE w Warszawie o dofinansowanie projektów dotyczących integracji młodzieżowej, gospodarczej i samorządowej obydwu gmin w ramach funduszu PHARE-Fiesta II. Program został pozytywnie zaakceptowany w kwestii integracji samorządowej. W ramach programu, w 1998r., odbyło się pięć seminariów wyjazdowych z tego trzy w Beuningen w terminach 19.IV-25.IV; 14.VI-12.VI ; 6.IX-12.IX. Tematyka spotkań to : Prowadzenie inwestycji komunalnych oraz zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej; Tereny otwarte i chronione - planowanie krajobrazu, inwestowanie w terenie zielonym w kontekście powstającej w Mikołowie Śląskiej Strefy Krajobrazowo-Rekreacyjnej oraz Programowanie rozwoju inwestycyjnego, ekonomicznego i społecznego gminy. W sumie w seminariach w Beuningen wzięło udział 12 osób z UM Mikołów.

W dniach 26.II-14.III'98 odbyły się w Mikołowie Warsztaty z udziałem holenderskich specjalistów od rozwoju gospodarczego, architektury-budownictwa i planowania przestrzennego. Tematem spotkania było Planowanie strategiczne w kontekście rozwoju Mikołowa oraz polityka tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Warsztaty te były finansowane przez Netherlands Managment Cooperation Programm (N.M.C.P.).

W marcu 1999 roku po konsultacji z Beuningen. Burmistrz Miasta Mikołowa zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Urbanistyki w Groningen o dostarczenie specjalistycznych technik i poparcie w rozwoju lokalnej polityki zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa publicznego. W maju 1998 roku rezultatem prośby była pierwsza wizyta delegacji Zarządu Miasta Mikołowa w Groningen, podczas której określono wspólną bazę dla przyszłej kooperacji w planowaniu przestrzennym i mieszkalnictwie.
Do programu zostały włączone również NMCP i Grupa DAGIN. Efektem było zorganizowanie w Mikołowie w dniach 18-20.X'99 Warsztatów.

Wcześniejsze projekty i kontakty pomiędzy zachodnimi i wschodnimi gminami pokazują, że muszą być podjęte pewne wysiłki aby wzajemni lepiej zrozumieć sytuacje po obu stronach. Ze względu na występujące różnice w systemach administracji publicznej niezbędne jest wyjaśnienie procesów zachodzących w danych systemach prawnych, poprzez zorganizowanie wspólnych warsztatów z udziałem specjalistów z różnych dziedzin przy możliwości bezpośredniej wymiany zdań.

Z tego względu zorganizowano również i te Warsztaty. Ich założeniem była wymiana informacji oraz wypracowanie planu przyszłej współpracy na podstawie maksymalnego zbliżenia stanowisk i procedur. Wymiana informacji skoncentrowała się na polskich planach zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowania takich planów w Holandii. Ponadto omawiano różnice i podobieństwa w polityce budownictwa mieszkaniowego w różnych aspektach oraz polityce planowania rozwoju miasta. Efektem tych spotkań było, jak już wcześniej wspomniano, udzielenie nam pomocy przy tworzeniu i funkcjonowaniu TBS-Mikołów na warunkach rynkowych i to od razu w kontaktach z renomowanymi partnerami zagranicznymi.

Dodatkowo w październiku tego roku wzięliśmy udział w Polsko-Holenderskim Seminarium na temat możliwości budownictwa mieszkaniowego w Jachrance.
W ostatnim czasie w dniach 14-19 lutego br. nasi partnerzy z Beuningen zorganizowali seminarium na temat Funkcjonowania Sali Operacyjnej w ramach struktur UM i wzajemne powiązania z inni działami UM z pracą Sali Operacyjnej. W seminarium z naszej strony brało udział 8 osób, a całość była finansowana z funduszy EU.

W dniach od 1 do 3 grudnia 2000r. gościła w Mikołowie 9 osobowa delegacja Radnych z Gminy Beuningen w celu zapoznania się z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami, rezultatami lutowego seminarium oraz wzajemnego przedstawienia się , gdyż niedawno w Holandii odbyły się wybory samorządowe i część radnych jest zupełnie nowa.

W pierwszej połowie roku 2001 wyjechała , na zaproszenie gminy Beuningen , delegacja z naszej gminy złożona głównie z osób zajmujących się rolnictwem. Samorządowcy z Holandii zdobyli środki z UE w celu przeprowadzenia szkolenia związanego z szeroko rozumianą gospodarką rolną i zaproponowali nam udział w takim szkoleniu. Również w drugiej połowie roku wyjedzie do Beuningen delegacja z Mikołowa
na szkolenie związane z polityką zatrudnieniową w sektorze prywatnym.

Jak widać ze schematu seminariów i warsztatów tematyka w miarę upływu czasu zaczęła przechodzić od spraw bardzo ogólnych, aż do coraz większego uszczegóławiania poszczególnych zagadnień oraz następuje przejście od kontaktów nieformalnych przez kontakty na poziomie Urzędów Miast do kontaktów firm i osób prywatnych już na gruncie gospodarczym jak również towarzyskim. Uważamy , iż jest to tendencja prawidłowa i z czasem Urząd Miasta powinien pełnić funkcje koordynacyjne, a gro inicjatywy należy oddać osobom prywatnym i firmom.
©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP