polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Gospodarka Piatek - 14 grudnia 2018 Alfreda, Izydora, Zoriny       
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
  Budownictwo mieszkaniowe
Gospodarka

Położony na obrzeżach górnośląskiej aglomeracji Mikołów jest miastem wyjątkowym w skali całego regionu. Niewielkie, malownicze, pozbawione dużych osiedli bloków Śródmieście, otaczają typowo rolnicze tereny z niską zabudową. Aby zachować ten nietypowy dla naszego regionu układ przestrzenny oraz zapewnić dynamiczny rozwój budownictwa, opracowano "Strategię Mieszkaniową Miasta Mikołowa". Jest to część programu rozwoju całego miasta, w której uwzględniono również problematykę komunikacji, handlu, usług itp. W Strategii wyznaczono strefy aktywnej ochrony przyrody, wododziały i korytarze ekologiczne oraz wykluczono możliwość rozwoju na terenie gminy uciążliwego przemysłu.

Budownictwo wielorodzinne (do czterech kondygnacji) będzie mogło się rozwijać w centrum miasta, w dzielnicach Kamionka, Regielowiec, Śmiłowicie, Paniowy i w części Bujakowa. Również w Bujakowie i na Recie ma się rozwijać budownictwo jednorodzinne. Ze względu na duże walory krajobrazowe Mikołowa - Mokrego, wytoczono tu obszary przeznaczone pod budownictwo rezydencjonalne, które będzie sąsiadowało z Zespołem Przyrodniczo - Krajobrazowym, na terenie którego zaprojektowano Górnośląski Ogród Botaniczny. Rozległe tereny Mikołowa od wielu lat przyciągają inwestorów, którzy decydują się budować swoje domy właśnie tutaj, aby żyć w sielskim krajobrazie i atmosferze, której próżno by szukać w centrum górnośląskiej aglomeracji. Aby zwiększyć liczbę mieszkań dla mikołowian, podjęto współpracę z kilkoma holenderskimi fundacjami.

Obecnie analizowane są prawne i finansowe możliwości współpracy w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Duża szansę na pobudzenie rozwoju budownictwa na terenie Mikołowa stwarza działalność firm deweloperskich. Gospodarze miasta zdają sobie jednak sprawę, że konieczny jest również rozwój budownictwa komunalnego.


Zaplanowano dwa projekty pilotażowe. Pierwszym z nich jest rewitalizacja osiedla Mickiewicza,
na którym obecnie trwa modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien i instalacji oraz ocieplanie ścian. Kolejnym etapem ma być odnowa elewacji, przebudowa dojazdów, parkingów oraz zaprojektowanie zieleni osiedlowej. W dzielnicy Regielowiec, za ulicą Obwodową, wytoczono teren pod budowę nowego osiedla mieszkaniowego, które pięknie położone (mieszkania z widokiem na Beskidy) ma się stać wizytówką miasta.

W strategii uwzględniono również wszelkie niekorzystne zjawiska ograniczające rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta, między innymi problem szkód górniczych. Eksploatacja złóż węgla przez kopalnię "Bielszowice" powoduje odkształcenie terenu w dzielnicach Borowa Wieś i Paniowy. Specjaliści oceniają je jako szkody górnicze trzeciej kategorii.


W trakcie prac nad strategią jej autorzy - architekci Jan Pallado i Aleksander Skupin - prowadzili konsultacje z mieszkańcami miasta i radnymi. Dzięki temu uzyskano społeczną akceptację dla zawartych w niej zapisów. Nowi radni, wybrani w ostatnich wyborach samorządowych, nie wypowiedzieli się jeszcze na temat dalszych losów strategii.©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP