polski Polska  śląskie  mikołowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Piatek - 14 grudnia 2018 Alfreda, Izydora, Zoriny       
 Menu
 - Urząd miasta
 - Historia i tradycje
 - Kultura i sztuka
 - Parafie
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka
 - Przetargi
 - Wykaz banków 
 - Spis Firm 
 - Informator
 - Galeria
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
   PRZETARGI
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi z UZP:

wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych (na podstawie art. 17 i art. 18 Ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990r.) w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Mikołowie zgodnie z ilością godzin i zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.(PKWiU: 85.32.1) (2003-12-22)
udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4 250 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-12)
remont kapitalny i modernizację kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie.(PKWiU: 45.21.12) (2003-12-11)
udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 800.00000 zł wraz z obsługą bankową tego kredytu.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-05)
budowę ul. Damrota w Mikołowie o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 1000 m kw. i kostki brukowej betonowej ok. 1400 m kw.(PKWiU: 48.23.1) (2003-11-21)
dostawę leków materiałów szewnych i opatrunkowych dla potrzeb ZOZ w Mikołowie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 21).(PKWiU: 24.42.1) (2003-11-17)
modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę stacji wymienników w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25.(PKWiU: 45.33.1) (2003-11-09)
budowę cmentarza komunalnego przy ul .Porazińskiej w Mikołowie - odwodnienie - budowa drenażu etap II obejmujaca wykonanie drenażu z rur perforowanych fi 113 ok. 129 m przemieszczenie gruntu - ok. 3185 m3 oraz plantowanie i uporządkowanie terenu - ok. 7445 m2 rekultywacja terenu przyległego do cmentarza - ok. 0455 ha.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-15)
wykonanie bieżących spraw konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych (murowe malarskie betonowe tynkowe posadzkowe izolacyjne) w budynkach mieszczących się przy ul. Bluszcza 6 7 9 Fabrycznej 3 Gliwickiej 367 Górniczej 3-6 8 10 Grażyńskiego 15 15 Grudnia 7 Grunwaldzkim 1-4 6 8-14 Jasnej 10 Katowickiej 1 3 5 10 91 Kawalca 29 3 Maja 5 6 13 28 38 57 59 67 Krakowskiej 3 5 6 9 10 12 13 24 24 32 Krawczyka 7 9 16 21 Lompy 1 1a 1 Maja 1 2 4 6-8 10 11 14-17 19-21 Miarki 9 12 15 16 24 26 28 ks. Fr. Górka 46 60 Miodowej 2 Młyńskiej 10 114 116 118 120 122 124 Norwida 2 4 6 Okrzei 2 3 14 Planty 1 Podleskiej 60 66 70 74 81 Powstańców Śl. 1 Prusa 5 9 11 19 21 27 Pszczyńskiej 1 3 8 13 15 58 750-lecia 5 Rajcy 1-4 7 9 11 13 14 16 20 23 25 26 Rymera 1 1a św. Wojciecha 11 13 14 23 Sądowej 3 Solnej 1 Stara Droga 2 Stawowej 2 6 Stolarskiej 20 Strzechy 21 Szafranka 1 4 Szkolnej 1a 2 Waryńskiego 1 3 16 Wolności 10-12 Wyzwolenia 12 18 31 36 Wyszyńskiego 5 13 17 Żniwnej 45 w Mikołowie.(PKWiU: 45.41.1 45.42.1) (2003-10-01)
wykonywanie bieżących prac konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych (murowe malarskie betonowe tynkowe posadzkowe izolacyjne) w budynkach mieszczących się przy ul. Żwirki i Wigury 9 20 22 24 31 33 39 41-42 44 46 oraz os. Mickiewicza 1-22 24 w Mikołowie.(PKWiU: 45.41.1 45.42.1) (2003-10-01)
remonty bieżące dróg ulic i chodników w okresie jesienno - zimowym na przełomie roku 2003 i 2004 na terenie miasta i Gminy Mikołów.(PKWiU: 45.23.1) (2003-09-26)
kapitalny remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczącego się przy ul. Katowickiej 91 w Mikołowie-Kamionce - obejmujący wykończenie pomieszczeń świetlicy wraz z zapleczem o powierzchni 22140 m kw. (w branży budowlanej instalacyjnej i elektrycznej) docieplenie dachu oraz dostawę wraz z zabudową stolarki okiennej w całym budynku.(PKWiU: 45.31.1 45.32.1) (2003-09-24)
budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu ul.Magnolii w Mikołowie z rur Wipro i PCV fi 500/400/300/100 o dł. ok. 248m wraz z odtworzeniem nawierzchni.(PKWiU: 45.21.4) (2003-09-07)
budowę II etapu Zakładu Przeróbki Odpadów przy ul. Dzieńdziela w Mikołowie obejmującego: budowę kompostowni z urządzeniami wraz z zasilaniem w energię elektryczną urządzenia stacji selektywnej zbiórki odpadów.(PKWiU: 45.21.1) (2003-08-27)
rozbudowę budynku przy ul. Miodowej 2 w Mikołowie-Mokrem - roboty wykończeniowe. (2003-08-22)
wykonanie bieżących prac remontowo - budowlanych pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie /rejon I/.(PKWiU: 45.25.1 45.31.1) (2003-08-21)
wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie (rejon II).(PKWiU: 45.25.1 45.31.1) (2003-08-21)
budowę II i III etapu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w sołectwie Borowa Wieś w Mikołowie z rur PVC fi 300/200/160 i rur PE 90mm o łącznej długosci 27485m wraz z odtworzeniem nawierzchni.(PKWiU: 45.21.4) (2003-08-13)
modernizację kotłowni węglowej oraz wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Klubu Sportowego AKS przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie.(PKWiU: 45.21 45.33) (2003-07-28)
remont kapitalny holu głównego węzłów sanitarnych oraz malowanie pomieszczeń biurowych remont podłogi w korytarzu i częściową wymianę okien w budynku Urzędu Miasta Mikołowa mieszczącym się przy ul. Rynek 16.( PKD: 45.31.1 45.33.1) (2003-07-23)
budowę kanalizacji sanitarnej do planowanej oczyszczalni Wschód w sołectwie Bujaków wraz z kanalizacją desczową w ul. Zbożowej - II etap/ część 1 (z rur PVC fi 400/300/200/160mm o łącznej długości 10050m).(PKWiU: 45.21.4) (2003-07-16)
wymianę istniejącego wodociągu wraz z przyłączami do budynków wzdłuż ul. Filaretów oraz budowę wodociągu z przyłączami wzdłuż ul. Matejki w Mikołowie.(PKWiU: 45.21.4) (2003-07-14)
remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem i uruchomieniem stacji wymienników ciepła oraz z przyłączem zewnętrznej sieci preizolowanej i przyłączem wody zimnej dla budynku mieszkalnego przy ul. K.Prusa 5 A-F w Mikołowie.(PKWiU: 45.33.1) (2003-07-08)
zapewnienie opieki nad ok.100 bezdomnymi zwierzętami rocznie i wykonywaniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami w tym wyłapywanie wałesających się psów na terenie Gminy Mikołów w latach 200320042005.(PKWiU: 93.05.1) (2003-07-01)
wymianę pokrycia dachu papowego na budynku przy os. Mickiewicza 22 i 24 w Mikołowie.(PKWiU: 45.22.Z) (2003-06-30)
waloryzację obiektu zabytkowego PARKU PLANTY w zakresie obejmujacym: (2003-06-27)
rozbudowę i modernizację szpitala w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 4 - wykonanie elewacji z dociepleniem (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21) (2003-06-26)
zasilanie w wodę sołectwa Bujaków - przebudowa ujęcia wody w Śmiłowicach obejmująca część technologiczną budowlano - konstrukcyjną elektryczną oraz rozbudowę monitoringu punktu rozrządu wody.(PKWiU: 45.21.6) (2003-06-25)
wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie (Rejon I).(PKWiU: 45.41.1 45.42.1) (2003-06-23)
wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie (Rejon II).(PKWiU: 45.41.1 45.42.1) (2003-06-23)
budowę kanalizacji deszczowej i systemów odwodnień terenu w obrębie ulic Mała Żurawia i Wolności w Mikołowie - etap IIIz rur WIPRO fi400/300 i rur PCV fi 160mm o łącznej długości 2645 m wraz z odtworzeniem nawierzchni.(PKWiU: 45.21.4) (2003-06-18)
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji wraz z częścią kosztorysową budynków szkół I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚ i NFOŚ oraz pełnienie nadzoru autorskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 74.20.4) (2003-06-05)
wymianę konstrukcji dachu i stropu w budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczącej się przy ul. Katowickiej 91 w Mikołowie-Kamionce.( PKD: 5.11 45.21A 45.22 45.25) (2003-06-03)
remont nawierzchni budowa chodników i miejsc postojowych na os. Stolarska w Mikołowie w zakresie obejmujacym: (2003-05-30)
wymianę awaryjnych odcinków (oraz usuwanie awarii) sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Mikołów.(PKWiU: 45.21.4) (2003-05-27)
rozbudowę kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej) dla dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie - etap II z rur PVC śr 300/200 o łącznej długości 1412 m wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.(PKWiU: 45.21.4) (2003-05-21)
przebudowę ul. Modrzewiowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznych w zakresie obejmującym: (2003-05-16)
pranie bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej transport do Zamawiającego.(PKWiU: 93.01.1) (2003-05-08)
zasilanie w wodę sołectwa Bujaków - przebudowa ujęcia wody w Mikołowie - Śmiłowicachobejmujaca część technologiczną budowlano - konstrukcyjną elektryczną oraz rozbudowę monitoringu punktu rozrządu wody.(PKWiU: 45.21.6) (2003-05-05)
budowę fragmentu ul. Głogowej w Mikołowie - etap II w zakresie obejmującym wykonanie robót ziemnych warstwy odcinającej i warstw podbudowy ułożenie krawężników i obrzeży (na odcinkach C-F) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i trawników na całym projektowanym odcinku (jezdnia - 977 m kw. ściek przykrawężnikowy-785 m kw. chodnik - 390 m kw.).(PKWiU: 45.23.1) (2003-04-23)
wykonywanie bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych w zasobach mieszkalnych oraz użytkowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie.(PKWiU: 45.31.1 45.31.2) (2003-04-16)
wykonywanie bieżących napraw i remontów instalacji c.o. c.c.w. wodnokan. i gaz. w zasobach mieszkalnych oraz stacjach wymienników ciepła kotłowniach gazowych i węzłach cieplnych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie.(PKWiU: 45.33.1 45.33.2) (2003-04-14)
wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę i wymianę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Krawczyka w Mikołowie.(PKWiU: 45.21.4) (2003-04-08)
remont kapitalny dwóch mieszkań na I piętrze budynku przy ul. 1 Maja 15 w Mikołowie.( PKD: 45.22 45.31 45.32 45.33 45.41 45.42 45.43) (2003-04-03)
budowę Zakładu Przeróbki Odpadów przy ul. Dzieńdziela w Mikołowie - etap I obejmujacy: stację przełądunkową odpadów odwodnienie dla awaryjnego gromadzenia śniegu zagospodarowanie zielenią remont i modernizację ogrodzenia oraz wykonanie przebudowy fragmentów ul.Dzieńdziela wraz z wykonaniem odcinkowego odwodnienia uzyskanie pozwolenia zintegrowanego prowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie lokalizacji zakładu i wykonanie zwiazanych z tym prac dokumentacyjnych i geologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-03-26)
pranie bielizny szpitalnej oraz jej transport do Zamawiającego.(PKWiU: 93.01.1) (2003-03-21)
zmianę konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Krakowskiej 12 w Mikołowie.(PKWiU: 45.22.Z) (2003-03-07)
świadczenie usług stałego utrzymania czystości w obiektach ZOZ w Mikołowie.(PKWiU: 74.70.1) (2003-03-07)
remont dachu wraz z całkowitą wymianą pokrycia i dociepleniem lukarn oraz wymianą instalacji odgromowej na budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44 w Mikołowie.(PKWiU: 45.22.1) (2003-02-07)
1.Remont nawierzchni ul.Akacjowej w Mikołowie w zakresie obejmującym wykonanie nakładki z asfaltobetonu (warstwa ścieralna) gr 4 cm - 4200 m kw wraz z krawężnikiem drogowym 15x30x100cm na ławie betonowej - 195 m (2003-02-06)
budowę budynku biurowego z zapleczem socjalno-warsztatowym Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie wraz z przyłączami gazu energii elektrycznej i teletechniki z istniejących sieci znajdujących się na działce. Budynek będzie wznoszony w głębi działki nr 1977/4 przy ul. Waryńskiego 13 w Mikołowie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-02-06)
dostawę leków dla potrzeb ZOZ (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.1) (2003-01-31)
modernizację kotłowni węglowej oraz wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku klubu sportowego AKS przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie.(PKWiU: 45.21 45.33) (2003-01-21)
wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych pustostanów mieszczących się w budynkach przy ul. 15-go Grudnia 7; 3-go Maja 5 6 13 28 57 59 67; Fabrycznej 3; Górniczej 3-6 8 10; Jasnej 10; Ks. Górki 60; Miarki 5 9 15 16 24 26; Mickiewicza 1-22 24; Miodowej 2 8; Młyńskiej 10 114 116 118 120 122 124; Prusa 3 5A-F 9 11 19 21; Rymera 1 1A; Solnej 1; Starej Drodze 2; Stolarskiej 20; Szkolnej 1A; Wolności 10 11; Wyzwolenia 12 18 31 36; Żwirki i Wigury 9 20 22 24 31 33 39 41 42 44 46 w Mikołowie.(PKWiU: 45.41.1 45.42.1) (2003-01-20)
remonty bieżące na terenie miasta i gminy Mikołów wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg i ulic chodników odwodnienia krawężników obrzeży oraz czyszczenie z namułu rowów i przepustów w latach 2003 2004 i 2005 (2003-01-20)
wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych pustostanów mieszczących się w budynkach przy ul. 1-go Maja 1 2 2A 4 4A 6-8 11 14-16 19-21; Bluszcza 6 7 9; Grażyńskiego 15; os. Grunwaldzkim 1-4 6 8-14; ul. Katowickiej 1 5 10 91; Krakowskiej 3 5 6 9 12 13 20 24 32; Krawczyka 7 9 16; Lompy 1-1A Norwida 2 4 6; Okrzei 2 2A 3 14; pl. 750-lecia 5; Podleskiej 60 66 72 81; Powstańców Śl. 1; Pszczyńskiej 1 3 8 13 15 58; Rajcy 1; Rynku 2 2A 3 3A 4 4A 7 9 11 13 14 20 23 25 26; Stawowej 2 6; Strzechy 21; Szafranka 1 4; Św. Wojciecha 11 13 14; Waryńskiego 3 16; Wyszyńskiego 5 13 17; Żniwnej 45 w Mikołowie.(PKWiU: 45.41.1 45.42.1) (2003-01-20)
dostawę leków i materiałów medycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 24).(PKWiU: 24.42.1) (2003-01-17)
zaciągniecie i obsługa kredytu w wys. 4 mln PLN przeznaczonych na sfinansowanie zakupów nieruchomości przez Gminę Mikołów.(PKWiU: 65.12.1) (2003-01-10)
zmianę systemu grzewczego. (2003-01-09)
zmianę systemu grzewczego. (2003-01-09)
rozbudowę budynku przy ul. Miodowej 2 w Mikołowie - Mokrem - roboty wykończeniowe.(PKWiU: 45.31.1) (2003-01-07)
wykonanie i dostawę 14 000 sztuk tablic rejestracyjnych określonych w załączniku nr 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z 2002 r.).(PKWiU: 28.40.1) (2002-12-20)
ochrona obiektu administrowanego przez Zakład Gospodarki Lokalowej mieszczącego się przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie.(PKWiU: 74.60.1) (2002-12-16)
budowę parkingu o nawierzchni z kostki brukowej(ok 1300 m kw.) przy ul.św.Wojciecha w Mikołowie wraz z kanalizacją deszczową (z rur PVC 160/315 o dł. ok.130 m)oświetleniem (dł ok. 167 m 8 słupów wraz z oprawami)ogrodzeniem (murowanym o wys.ponad 2 m z przęsłami drewnianymi i ścianami oporowymina fundamencie żelbetowym)zielenią (trawniki dywanowe ok.125 mkw i nasadzenie 11 drzew).(PKWiU: 45.23.1) (2002-06-12)
©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP